Doktorke SavicStomatologija za starePreventivna stomatologija za decuStomatoloska ordinacija Doktorke Savic

Usluge

Adresa:

Krfska 20
Zvezdara, Beograd

Zakazivanje:

069-24-26-281

011-64-26-281

 

E-mail:

jovana@drsavic.rs

 

Radno vreme:

12h - 20h

Šta je karijes i kako ga lečiti?

Šta je karijes i kako ga lečiti?

Karijes je hronično oboljenje tvrdih zubnih tkiva koje napreduje progresivno, centripetalno i dovodi do razaranja zuba.

 Njegovo poreklo je višeuzročno, a velika učestalost ga ubraja među najčešća oboljenja savremenog čoveka. Karijes počinje na površini zuba (u 75 % slučajeva na griznoj površini) i to razgradnjom gleđi (demineralizacijom) i progresivno prodire u dubinu i širinu zahvatajući ostale strukture zubnog tkiva.

ETIOPATOGENEZA

Veliki broj opštih i lokalnih, unutrašnjih i spoljašnjih faktora se dovodi u vezu sa nastankom karijesa. U opšte faktore se ubrajaju: rasa, nasledni činioci, životno doba pojedinca, pol, funkcija endokrinih žlezda, ishrana i sl. U lokalne faktore spadaju: mikroorganizmi, pljuvačka, oblik i raspored zuba, jatrogeni faktori, loša dentalna higijena itd.]

TEORIJE O NASTANKU KARIJESA

Od ideje da crvi uzrokuju truljenje zuba, koja se pojavila 200 godina p. n. e, pa sve do danas postoje brojne teorije o tome kako nastaje karijes. Jedni smatraju da se uzroci nastanka karijesa nalaze u samom zubu, dok je prema drugima on uslovljen spoljašnjim faktorima. Neke teorije za glavne krivce nastanka karijesa smatraju strukturne ili biohemijske defekte u zubnom tkivu, dok drugi uzroke nalaze u lokalnim predisponirajućim faktorima sredine. Po jednom shvatanju karijes počinje u organskom matriksu gleđi, a po drugom u neorganskom delu.

Na osnovu toga ove teorije se dele na endogene i egzogene, u zavisnosti od toga kojim faktorima rizika daju prioritetnu ulogu.

Ni jedna od ne daje potpun odgovor na sva pitanja koja se nameću kada je u pitanju etiopatogeneza karijesa. Prema savremenim shvatanjima, nekim faktorima se pridaje veći značaj, to su:

• struktura i hrapavost gleđi,

• zubni plak,

• svojstva pljuvačke,

• ugljeni hidrati. Ispitivanja su pokazala da postoji razlika između hrapavosti površine gleđi između pojedinih zuba, ali i između površina na jednom zubu. Samim tim se objašnjava postojanje karijes predilekcionih mesta na zubima (mesta gde se on češće javlja).

 

Aktuelnosti

Saveti dr Savić o pravilnom pranju zuba

Saveti dr Savić o pravilnom pranju zuba


Doktorke Savić Vam ukazuju na pravilnu tehniku pranja zuba kao i na greške koje često nenamerno pravite u toj svojoj svakodnevnoj navici.
Uputstva za negu i lečenje zuba u trudnoći

Uputstva za negu i lečenje zuba u trudnoći


Stomatološka ordinacija Savić Vam pomaže da se rešite zabluda vezanim za stomatološka stanja i intervencije u trudnoći.
Prvi put u ordinaciji Savić

Prvi put u ordinaciji Savić


Da bi svaki pacijent po dolasku u našu porodičnu stomatolosku ordinaciju imao maksimalnu posvećenost svog terapeuta , stomatološka ordinacija Savić radi ISKLJUČIVO po principu zakazivanja na broj telefona 011/ 64 26 281