Doktorke SavicStomatologija za starePreventivna stomatologija za decuStomatoloska ordinacija Doktorke Savic

Usluge

Adresa:

Krfska 20
Zvezdara, Beograd

Zakazivanje:

069-24-26-281

011-64-26-281

 

E-mail:

drjovanasavic@gmail.com

 

Radno vreme:

12h - 20h

Šta je karijes i kako ga lečiti?

Šta je karijes i kako ga lečiti?

Karijes je hronično oboljenje tvrdih zubnih tkiva koje napreduje progresivno, centripetalno i dovodi do razaranja zuba.

 Njegovo poreklo je višeuzročno, a velika učestalost ga ubraja među najčešća oboljenja savremenog čoveka. Karijes počinje na površini zuba (u 75 % slučajeva na griznoj površini) i to razgradnjom gleđi (demineralizacijom) i progresivno prodire u dubinu i širinu zahvatajući ostale strukture zubnog tkiva.

ETIOPATOGENEZA

Veliki broj opštih i lokalnih, unutrašnjih i spoljašnjih faktora se dovodi u vezu sa nastankom karijesa. U opšte faktore se ubrajaju: rasa, nasledni činioci, životno doba pojedinca, pol, funkcija endokrinih žlezda, ishrana i sl. U lokalne faktore spadaju: mikroorganizmi, pljuvačka, oblik i raspored zuba, jatrogeni faktori, loša dentalna higijena itd.]

TEORIJE O NASTANKU KARIJESA

Od ideje da crvi uzrokuju truljenje zuba, koja se pojavila 200 godina p. n. e, pa sve do danas postoje brojne teorije o tome kako nastaje karijes. Jedni smatraju da se uzroci nastanka karijesa nalaze u samom zubu, dok je prema drugima on uslovljen spoljašnjim faktorima. Neke teorije za glavne krivce nastanka karijesa smatraju strukturne ili biohemijske defekte u zubnom tkivu, dok drugi uzroke nalaze u lokalnim predisponirajućim faktorima sredine. Po jednom shvatanju karijes počinje u organskom matriksu gleđi, a po drugom u neorganskom delu.

Na osnovu toga ove teorije se dele na endogene i egzogene, u zavisnosti od toga kojim faktorima rizika daju prioritetnu ulogu.

Ni jedna od ne daje potpun odgovor na sva pitanja koja se nameću kada je u pitanju etiopatogeneza karijesa. Prema savremenim shvatanjima, nekim faktorima se pridaje veći značaj, to su:

• struktura i hrapavost gleđi,

• zubni plak,

• svojstva pljuvačke,

• ugljeni hidrati. Ispitivanja su pokazala da postoji razlika između hrapavosti površine gleđi između pojedinih zuba, ali i između površina na jednom zubu. Samim tim se objašnjava postojanje karijes predilekcionih mesta na zubima (mesta gde se on češće javlja).

 

Aktuelnosti

Specijalni popusti do kraja februara!

Specijalni popusti do kraja februara!


Želimo da tokom snežnih meseci i vaš osmeh bude snežno beo! Bele (kompozitne) plombe snižene do kraja februara!
Saveti dr Savić o pravilnom pranju zuba

Saveti dr Savić o pravilnom pranju zuba


Doktorke Savić Vam ukazuju na pravilnu tehniku pranja zuba kao i na greške koje često nenamerno pravite u toj svojoj svakodnevnoj navici.
Uputstva za negu i lečenje zuba u trudnoći

Uputstva za negu i lečenje zuba u trudnoći


Stomatološka ordinacija Savić Vam pomaže da se rešite zabluda vezanim za stomatološka stanja i intervencije u trudnoći.